With great power comes great responsibility

OEM dizaýn metal baýdak arslan kluby Pin nyşany

Gysga düşündiriş:


 • Material:Bürünç
 • Ölçegi:30 * 38.18 * 2mm
 • Tabak:Altyn
 • Reňk:Softumşak emal
 • Yzky tarap: #2
 • Goşundy:Kebelek gysgyç * 2
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümçilik maglumatlary:

  Material

  Sink garyndysy / Bürünç / Mis / Demir / Pewter

  Amal

  Marka ýa-da Die Cast

  Logotip prosesi

  Bir tarapa ýa-da iki tarapa örtülen / nagyşly, 2D ýa-da 3D effekt

  Reňk prosesi

  Gaty emal / imitasiýa gaty emal / ýumşak emal / boş

  Gaplamak prosesi

  Altyn / Nikel / Mis / Bürünç / Antik / Satin we ş.m.

  Gaplamak

  Poli halta, OPP sumka, Sowgat gutusy, omörite zerur

  Programma: Assosiasiýa nyşany, Kompaniýanyň nyşany, Moda nyşany, Harby nyşan, Mekdep nyşany…

  Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, nyşany sazlamak üçin hoş geldiňiz.

  Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürýändigini tassyklamak üçin müşderilere çeper eserler we nusgalar hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

  1-5_02
  1-4_04_03

  Sorag-jogap

  IMG_2292

  Çynlakaý üpjün ediji hökmünde, elmydama müşderimiz bilen dogruçyl bolýarys we müşderiniň belli bir tölegli çykdajylary bilen baglanyşykly zatlary almagyny hemişe kepillendirýäris.

  Bu ýerde, şeýle hem, bürünçden ýasalan bürünç ýumşak emal lapel pin bilen Die möhürlenen demir ýumşak emal lapel pininiň arasyndaky tapawudy aýtmagyň ýoluny paýlaşýarys.Salgylanmak üçin käbir maslahatlar:

  J: Magnit ulanyň, eger emal ýapgysy magnit bilen ýapyşan bolsa, bu demir aýlawdyr;ýok bolsa, mis ýa-da bürünç ýumşak emal nyşanlarydyr.Tapawudyny aýtmagyň iň aňsat usuly.

  B: Demir meýdany çeňňeklerde barlaň, eger gödek bolsa, demir demir çüý;ýalpyldawuk bolsa, möhürlenen bürünç emal çüý.Müşderi talap etmese we has köp sent tölemäge taýyn bolmasa, demir ýumşak emal lapel pinini işjeňleşdirmeýäris.Demir çeňňekler gowy polat edilen bolsa, biri-biriniň arasyndaky tapawudy aýtmak hakykatdanam kyn.

  C, softumşak emal çüýşäniň çig metal materialynyň reňkini görmek üçin kesmek hem gowy usuldyr.Demir çal bolardy.

  IMG_2293

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň