With great power comes great responsibility

“Dongguan Happy Sowgat Co., Ltd.”

“Dongguan Happy Gift Co., Ltd.” harby önümlerden başlanan topar kompaniýasynyň şahamçasydyr.Aslynda metal we keşdeli senetçilik sungatyna, esasanam önümler üçin, önümçiligimizde bolmadyk has köp önümlere jogapkärçilik çekmäge isleg bildirýän müşderilerimiziň goldawy bilen, aýratyn önümler üçin bagyşlanýarys.

Hyzmatdaş hyzmatdaş

 • Boy scout (1)
 • Boy scout (2)
 • Boy scout (3)
 • Boy scout (4)
 • ISO-9001-2015
 • iso-14001-2015
 • Boy scout (5)
 • Boy scout (6)
 • Boy scout (7)
 • Boy scout (8)
 • Boy scout (9)
 • Boy scout (10)
 • Boy scout (11)
 • Boy scout (12)
 • Hasbro-logo 450 280

diňe önümçilige jogapkärçilik çekýän öndüriji däl

hyzmatlara gönükdirilen kömekçi.

HABARLAR WE MAGLUMAT

 • Beijing Winter Olympics Commemorative Badge (1)

  Pekinde gyşky Olimpiýa oýunlarynyň ýadygärlik nyşany

  Olimpiýa nyşany Gresiýanyň Afiny şäherinde döräpdi.Aslynda sportçylaryň, wezipeli adamlaryň we habar beriş serişdeleriniň şahsyýetini tapawutlandyrmak üçin ulanyldy.Käbir bäsleşige gatnaşýanlar, geýýän tegelek oýun kartlaryny çalşyp, birek-birege hoşniýetli arzuwlaryny berýärler.Şonuň üçin e ...

 • car-emblems-3

  Awto bellikler

  Awtoulag alamatlary köplenç awtoulag kärhanalarynyň wekillerine öwrülýän dürli awtoulag markalarynyň alamatlaryna degişlidir.Ulagyň belliklerine şular girýär: ulagyň söwda belligi ýa-da zawod belgisi, önümiň belligi, hereketlendirijiniň modeli we zawod belgisi, ulag modasy ...

 • keychain 3

  Sowgatlar üçin dürli düwmeler

  Düwmeler ýasamak üçin materiallar, adatça, metal, deri, plastmassa, rezin, agaç we ş.m. Bu näzik, ykjam we üýtgäp durýan görnüş, adamlar bilen alyp barýan gündelik zerur zatlardyr.Düwmeleriň zynjyry açar halkada asylýan bezeg elementidir.Düwmeler adama girýär ...

Müşderä baha bermek

 • reviewed1
 • reviewed2
 • reviewed4
 • reviewed3
 • reviewed6
 • reviewed5

BIZIOC SOSIAL KANALLARYMYZ

 • facebook
 • linkedin
 • twitter
 • youtube