With great power comes great responsibility

Chinaadygärlik baýragy üçin Hytaý zawodynyň ýokary hilli köp bölekli medaly

Gysga düşündiriş:

Material: Sink garyndysy / Bürünç / Mis / Demir / Pewter

Amal: Möhürli ýa-da Die Cast

Ölçegi: Müşderi talap edilýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Logotip prosesi Bir tarapa ýa-da iki tarapa örtülen / nagyşly, 2D ýa-da 3D effekt
Reňk prosesi Gaty emal / imitasiýa gaty emal / ýumşak emal / çap / boş
Gaplamak prosesi Altyn / Nikel / Mis / Bürünç / Antik / Satin we ş.m.
Yzky Düz, Gritti, nagyş
Goşundy Üzükler + lenta
Gaplamak Poli halta, OPP sumka, köpürjik halta, Sowgat gutusy, omörite zerur
Arza Sport ýaryşy, waka, baýrak, ýadygärlik…
Eltip bermek FedEx / DHL / UPS

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, medalyňyzy düzmek üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürmegi tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

China Factory High Quality Multi-piece Medal For Souvenir Award (1)

Giňişleýin önümçilik liniýasy

Müşderilerimiziň saýlamagy üçin giňişleýin önümleri goldamak üçin 4 zawodly metal, keşde, ýumşak pvc senetlerinde ýöriteleşýäris.Önümler üçin dürli standart talaplary kanagatlandyrmak üçin harby we mahabat önümleri bar.

Biziň güýjümiz

Hünärli üpjün edijiler, dürli önümler, dürli hilli standart önümçilik liniýasy, hyzmaty goldamak üçin bellenen işgärler, tutuş prosesi täzelemek, iberiş yzarlamak we ş.m.

Daşky gurşawy goramak syýasatlaryna berk boýun egiň.

Daşky gurşawy goramak syýasatlarynyň we daşky gurşawyň habardarlygynyň ýokarlanmagy bilen, bu meseläni gowulandyrmak üçin çäreleri görýäris.Mysal üçin, täze adamlar metalyň hapalanmagyna uly ähmiýet berýärler, şonuň üçin zawodyň kanalizasiýa zyňyndylarynyň standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin zawodymyzda elektroplatasiýa arassalaýjy tank gurduk.

China Factory High Quality Multi-piece Medal For Souvenir Award (3)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň