With great power comes great responsibility

Qualityokary hilli OEM dizaýn sublimasiýa şahsy kart eýesi Lanyard

Gysga düşündiriş:

Ölçegi: 900 * 20mm, omörite ululyk

Material: Poliester lanýard, Dokalan çyzyk, Neýlon lanýard, Tube lanýard, Kord lanyard, Bling lanyard


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Logotip prosesi Ekranda çap edilen, ýylylyk geçiriji, şöhlelendiriji, ofset çap etmek, keşde
Gaplamak 50pcs / pack, Custom zerur
Arza Kart eýesi, USB, Telefon çyzgysy, Boýn Lanyard, Düwmeler Lanyard we ş.m.

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, çyzgyňyzy sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürmegi tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Lenta materialyny nädip tapawutlandyrmaly

Neýlon neýlon material lentasy ýumşak, tekiz, açyk reňk, gowy ýalpyldawuk, ýeňil materialdyr;

Polipropilen (PP) material lentasy gaty, gödek, ýalpyldawuk ýalpyldawuk duýulýar.

Poliester material lentasynyň reňki gaty, ýöne reňkiň çaltlygy gowy, paýy agyr;

Poliester gysga ýüpek (poliester raýat ýüpek diýlip hem atlandyrylýar, adatça poliester pagta diýilýär) poliester raýat ýüpek material lentasy we pagta materialy meňzeş, ýumşak.

High Quality OEM Design Sublimation Personal Card Holder Lanyard (3)
High Quality OEM Design Sublimation Personal Card Holder Lanyard (2)

“Lanyards” -yň öňdebaryjy wagty

Adatça Lanyards üçin çeper eser döretmek üçin 1 gün gerek bolar.Çeper eserler tassyklanandan soň nusga almak üçin 3-5 gün gerek bolar.Köpçülikleýin önümçilik üçin 12-15 gün gerek bolar, 1 dizaýn üçin qty: 1000pc esasly tassyklanylandan soň.

Seriýa tertibi we uly göwrümli zatlar üçin jikme-jik maglumat almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

MOQ

Adatça MOQ-ymyz 500pc, ýöne az mukdarda bizem goldaýarys.Müşderimize islän zadyny almaga kömek etmek isleýäris.Müşderimiziň üstünlikleri sebäpli ösüşimizi hiç wagt ýatdan çykarmaýarys, kiçijik kiçi sargytdan başlandygymyzy ýadymyzdan çykarmaýarys we müşderimiziň ynamy üçin minnetdarlygymyzy duýýarys, şonuň üçin müşderimize goldaw bermekden uly hormat duýýarys.

High Quality OEM Design Sublimation Personal Card Holder Lanyard (1)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň