With great power comes great responsibility

Qualityokary hilli ekofriendly 3D ýakymly PVC şekili

Gysga düşündiriş:

Material: Softumşak PVX, gaty PVC, 7-P mugt, zäherli däl, Iýmit derejesiniň howpsuzlygy

Logotip prosesi: Reňk bilen örtülen ýa-da reňksiz, Reňk bilen nagyşlanan, çap etmek, Lazer oýmak, Çap etmek


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

1

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

High Quality Ecofriendly 3D Cute PVC Figure (6)

Softumşak PVC şekilleri hakda

PVC şekilleri ilkibaşda gözelligi söýýän aýallar üçin döredildi, meselem, PVC sanlary atyr çüýşeleri, multfilm görnüşli jübi telefony, kiçi we orta göwrümli PVC ýumşak ýelim nol gapjyk we ş.m. esasy aýratynlyklary kiçi we nepis, owadan görnüş dizaýny.Againene-de gaplama çap etmek, damja we beýleki gaýtadan işlemek tehnologiýasyna görä, PVC ýumşak plastmassa sowgat etmek köp owadan aýallaryň göwnünden turmak üçin gaty owadan!Harytlaryň ösmegi bilen bezeg dizaýnynyň amaly täsiri gaty gowy.

Bazar tarapyndan hoş geldiňiz

Indi köp adam hakyky adamlara esaslanýan PVC sanlaryny halaýar, täsirli adamlaryň, meşhurlaryň, türgenleriň ýa-da ýakynlaryňyzyň muşdaklary ýaly.

PVC sanlary ýatlama we mahabat hökmünde ulanylyp bilner, bu bazar tarapyndan gowy garşylanýar.

Çylşyrymly dizaýnda ýöriteleşýäris

Softumşak PVC önümleri metal önümleri ýaly köp jikme-jikliklere düşünip bilmeýär, şonuň üçin çylşyrymly dizaýnlar üçin bazardaky köp zawodlar jikme-jiklikleri dikeldip bilmeýärler.Emma bölek bölekleri edip, mümkin boldugyça has jikme-jik etmek üçin ýygnap bileris.

High Quality Ecofriendly 3D Cute PVC Figure (5)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň