With great power comes great responsibility

Sowgatlar üçin dürli açarlar

Açar zynjyrlary ýasamak üçin materiallar, adatça, metal, deri, plastmassa, rezin, agaç we ş.m. Bu näzik, ykjam we hemişe üýtgeýän görnüş, adamlar bilen alyp barýan gündelik zerurlyklarydyr.Düwmeleriň açary, halka asylýan bezeg elementidir.

Açar düwmeler multfilm şekilleri, marka şekilleri we simulýasiýa modelleri we ş.m. ýaly köp görnüşde bolýar. Materiallar köplenç mis, alýumin, kauçuk, plastmassa we ş.m., esasan, sinkiň üstündäki nikel örtük ýa-da rody ýaly poslamaýan elementlerdir. garyndy.Düwmeler bermek kiçijik sowgat boldy.

PVC açar zynjyrlaryndan biri, silikon açarlary başga bir epoksi açar zynjyrlary

Dürli effektler, ýer tekiz, 2D üç ölçegli, 3D üç ölçegli we ş.m bolup biler.;aç-açan we aýdyň bolmagy üçin aýdyň ýag hem goşup bolýar;ýagtylandyrmak üçin fosfor tozy goşup bolýar;Kompas, termometr we beýleki ownuk esbaplar.Öý bezegi dürli pudaklarda dabaralar we mahabat üçin amatlydyr.Bu önümde güýçli üç ölçegli duýgy, açyk reňkler, gowy el duýgusy, gowy görüş effektleri we gowy bezeg we mahabat effektleri bar!

Olar owadan we jomart görnüşde, kiçi we nepis;nagyşlaryň dürlüligi hem baý hyýaldan ýasalýar.Onuň nagyşlary ýürek şekilli, Ro Christmasdestwo agajy, kebelek we dürli multfilmler we dürli ownuk haýwan şekilleri ýaly dürli-dürli, gaty real we örän ýakymly.Owadan we sahy, oglanlar we gyzlar tarapyndan halaýan moda bezegi.Önüm ýumşaklygyň, uzak ömrüň aýratynlyklaryna eýedir we derini gaharlandyrmaýar.Europeewropada, ABŞ-da we beýleki ýurtlarda meşhur moda esbaplary.Şeýle hem täze adamlar üçin iň oňat saýlaw, sizi sowadýar!

Bagtly sowgat, öz dizaýnyňyzy taýýarlaýar.Islän ululygyňyza we görnüşiňize görä düzülip bilner.Siz bilen işe başlamaga sabyrsyzlyk bilen garaşyň.


Iş wagty: Mart-03-2022