With great power comes great responsibility

Zawodyň ýöriteleşdirilen metal lýuks gysgyçlary, klip sowgat toplumlary

Gysga düşündiriş:

Material: sink garyndysy / bürünç

Tabak: Altyn, Nikel

Reňk: Emal

Ibermek: FedEx / DHL / UPS / Deňiz bilen / Howa bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Material Sink garyndysy / Bürünç / Mis / Demir / Pewter
Amal Marka ýa-da Die Cast
Logotip prosesi Bir tarapa ýa-da iki tarapa örtülen / nagyşly, 2D ýa-da 3D effekt
Reňk prosesi Gaty emal / imitasiýa gaty emal / ýumşak emal / çap / boş
Gaplamak prosesi Altyn / Nikel / Mis / Bürünç / Antik / Satin we ş.m.
Gaplamak Poli halta, OPP halta, köpürjik halta, Sowgat gutusy, Mahmal guty, Kagyz gutusy, omörite zerur
Arza Bezeg, mahabat, sowgatlar, ýadygärlik, ýygyndy we ş.m.

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, galstukyňyzy sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürmegi tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Sorag-jogap

Customöriteleşdirilen önümler üçin müşderiler haýsy faýl görnüşini üpjün etmeli?

Asyl önümleriň suratlary ýok bolsa, AI / CDR / PDR / JPG we ş.m.faýllaryň hemmesi işleýär.

Asyl önümleriň suratlary bar bolsa, ýokary çözgütli suratlar işleýär.

Factory Custom Metal Luxury Cufflinks Tie Clip Gift Sets (2)
Factory Custom Metal Luxury Cufflinks Tie Clip Gift Sets (3)

Galyp tölegi nusga tölegini öz içine alýarmy?Näçe bölek nusga berip bilersiňiz?

Galyndy tölegi nusga tölegine deňdir, adatça size 3-4 sany nusga bereris.Has köp nusga gerek bolsa, birlik bahasy hökmünde töleg alyp bileris.

Mysal üçin gurşun wagty

Adatça çylşyrymly dizaýn derejesine baglylykda 7-12-nji ýyl.

Önümiňiziň müşderiler bilen talaplary kanagatlandyryp biljekdigini nädip bilýäris?

Size töleg alanymyzda, size 2D we 3D sungat eserlerini taýýarlarys.Müşderi galyp döretmezden ozal nädip üýtgetjekdigiňizi bize habar berip biler.Çeper eserleri täzeden gözden geçireris, siziň makullamagyňyzdan soň galyp dörederis.

Allöne ähli jikme-jiklikler tassyklanan bolsa, galyndy gutarandan soň, jikme-jiklikleri täzeden gözden geçirmeli bolarsyňyz, galyndylary täzeden gözden geçirmek tölegi müşderiniň hasabyna bolup biler.

Islendik sorag, bize habar bermekden elmydama çekinmäň, sag boluň.

Welcome to contact us to custom Different designs of cufflinks! You can send email to order@dhmedal.com or call us by 86-769-22900190!

Factory Custom Metal Luxury Cufflinks Tie Clip Gift Sets (4)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň