With great power comes great responsibility

Custöriteleşdirilen şahsyýet 2D 3D Logo Metal Erkek Kostýum Çeňňekleri

Gysga düşündiriş:

Material: Sink garyndysy

Tabak: Altyn / Nikel

Reňk: Emal

Programma: Erkekleriň sowgady, Işewürlik sowgady…

Ibermek: FedEx / DHL / UPS / Deňiz bilen / Howa bilen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Material Sink garyndysy / Bürünç / Mis / Demir / Pewter
Amal Marka ýa-da Die Cast
Logotip prosesi Bir tarapa ýa-da iki tarapa örtülen / nagyşly, 2D ýa-da 3D effekt
Reňk prosesi Gaty emal / imitasiýa gaty emal / ýumşak emal / çap / boş
Gaplamak prosesi Altyn / Nikel / Mis / Bürünç / Antik / Satin we ş.m.
Gaplamak Poli halta, OPP sumka, köpürjik halta, Sowgat gutusy, Mahmal guty, omörite zerur
Wagt Anubileý, gatnaşygy, sowgat, oturylyşyk, toý, iş

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, gysgyçlaryňyzy sazlamak üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürmegi tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Cufflinks hakda

Customized Personality 2D 3D Logo Metal Mens Suit Cufflinks (4)

Cufflinks markany tanamak, mahabatlandyryş, korporatiw sowgatlar ýa-da şahsy täsin sowgatlar üçin ajaýyp.Customörite ýasalan “Cufflinks” korporatiw, syýasy ýa-da şahsy islegiňiz üçin iň oňat önümdir.

Dürli talap ediji maksatlara esaslanyp, müşderimiz üçin dürli material amallaryny teklip ederis.Mysal üçin, premium we gymmat bahaly zatlar üçin, gysgyçyňyz üçin bürünç ýa-da poslamaýan polat materiallaryny maslahat bereris.Uly QTY-da sowgat bermek ýa-da mahabat maksatly bolsa, şoňa görä sink erginini maslahat bereris.Şonuň üçin aramyzdaky hyzmatdaşlyk gaty çeýe we şahsylaşdyrylan.Her teňňäňizi pyçak pyçagyna sarp edip, iň amatly peýdany gazanjakdygyňyzy anyklarys.

Welcome to contact us to custom Different designs of cufflinks! You can send email to order@dhmedal.com or call us by 86-769-22900190!

Customized Personality 2D 3D Logo Metal Mens Suit Cufflinks (2)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň