With great power comes great responsibility

OEM gaty emal Kanada gapagy nyşany

Gysga düşündiriş:

Material: Sink garyndysy

Ölçegi: Müşderi talap edilýär

Tabak: Altyn

Reňk: gaty emal

Yzky tarap: 2D

Goşundy: Klip

Arza: Waka, baýrak, ýadygärlik…

Ibermek: FedEx / DHL / UPS


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

Material Sink garyndysy / Bürünç / Mis / Demir / Pewter
Amal Marka ýa-da Die Cast
Logotip prosesi Bir tarapa ýa-da iki tarapa örtülen / nagyşly, 2D ýa-da 3D effekt
Reňk prosesi Gaty emal / imitasiýa gaty emal / ýumşak emal / çap / boş
Gaplamak prosesi Altyn / Nikel / Mis / Bürünç / Antik / Satin we ş.m.
Gaplamak Poli halta, OPP sumka, köpürjik halta, Sowgat gutusy, omörite zerur

Biziň hünärimiz özleşdirmekdir we köp müşderi özleşdiriş hyzmatlarymyzdan gaty kanagatlanýar.Önümlerimiziň hili ajaýyp, medalyňyzy düzmek üçin hoş geldiňiz.

Mundan başga-da, köpçülikleýin önümleri öndürýändigini tassyklamak üçin müşderilere çeper eser we nusga hödürleýäris.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.E-poçta:

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

Custom OEM Hard Enamel Canada Cap Badge (2)

Customershli müşderilere çyn ýürekden garaýyş

Customershli müşderilere çyn ýürekden çemeleşeris, müşderini kanagatlandyrmak ilkinji maksadymyz, önümler, jikme-jiklikler, öňdebaryjy wagt hakda pikir alyşan zatlarymyz, elmydama ädim ädýäris.

Önümçilik kuwwaty

Bizde 64000 inedördül metrden gowrak önümçilik bazasy we 2000 tejribeli işçi bar, ýeterlik we ösen tehnika we enjamlar bilen bilelikde, gowşurylyş, hil we hyzmat wagtynda bäsdeşlerimizden has köp, esasanam gysga möhletli ýa-da çylşyrymly dizaýnlarda köp. tejribeli işçiler gerek, umumy hyzmatyň iň gowy görnüşini hödürleýäris.

Ekologiýa taýdan arassa önümler

Hapalaýjy maddalary öndürmezlik üçin Hytaý hökümetinden Elektroplating ygtyýarnamasyny aldyk we lagym arassalaýjy zawod gurýarys.Önümçilik üçin saýlanan çig mal, CPSIA tarapyndan düzgünleşdirilýän gurşun mazmunynyň standartlaryna laýyk gelýär.Beýannamamyzy goldamak üçin dürli synag hasabatlaryny etdik.Gün-günden kämilleşdirişimiz ýaly, Hytaýdaky zawodymyz barlaglardan geçdi we Disneý, NBC, Universal Studio, Polo Ralph Lauren, Bureau Veritas, Starbucks we McDonald's ýaly meşhur markalardan rugsat aldy.

Custom OEM Hard Enamel Canada Cap Badge (1)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzgylar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVX we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribesi bilen.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, VERITAS býurosy, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň