With great power comes great responsibility

3D Gold Sliver Princess Crown Cap nyşany

Gysga düşündiriş:

Material: sink garyndysy / bürünç

Ölçegi: Müşderi talap edilýär

Tabak: Altyn we Nikel

Reňk: Reňksiz

Yzky tarap: 3D

Goşundy: gysmak

Arza: Waka, baýrak, ýadygärlik…

Ibermek: FedEx / DHL / UPS


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümçilik maglumatlary

1

Aýratynlyklary we artykmaçlyklary

3D Gold Sliver Princess Crown Cap Badge (1)

Custörite dizaýn

Müşderileriň suratlaryna ýa-da nusgalaryna görä, ýumşak emal, imitasiýa gaty emal we Real gaty emal ýaly önümleriň dürli täsirlerini öndürmek üçin 2D we 3D çeper eserleri berip bileris.

Goşundylar

Medallar üçin kebelek gysgyjy, magnit, gysgyç, howpsuzlyk nokady we ş.m. ýaly dürli goşundylary goldaýarys.Dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp bileris.

Gaty emal aýratynlygy

Akeasama emal açyk reňkli we panton reňkli bolup biler, Reňk ýokarlandyrylan metal çyzyk bilen ýalpyldawuk, şonuň üçin üstü has tekiz we tekiz.Imitasiýa gaty emal reňkini demir, bürünç, sink garyndysy materiallary we ş.m. ulanyp bolýar.Has giňişleýin maglumat, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

3D Gold Sliver Princess Crown Cap Badge (2)

Biz demir senetleri (nyşanlar, açar zynjyrlar, teňňeler, medallar, çüýşeleri açýanlar we ş.m.), çyzyklar, keşdeler we dokalan ýamalar, ýumşak PVC we kremniy sowgatlary bilen meşgullanýarys.38 ýyldan gowrak tejribe toplady.

SEDEX-iň kepillendirilen agzasy, Disneý bilen üpjün ediji, Makdonalds, Uniwersal studiýa, Býuro VERITAS, Polo Ralph Lauren we ş.m.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmak ýa-da adaty dizaýnlaryňyz üçin sitata almak üçin hoş geldiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň